Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 2 juni 2014 – Da Cunha Almeida / Commissie

(Zaak F-5/13)1

(Openbare dienst – Algemeen vergelijkend onderzoek – Niet-plaatsing op reservelijst – Toets voor verbaal redeneervermogen – Exceptie van onwettigheid van aankondiging van vergelijkend onderzoek – Keuze van tweede taal uit drie talen – Non-discriminatiebeginsel)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Paulo Da Cunha Almeida (Brussel, België) (vertegenwoordigers: J. Grayston, advocaat, G. Pandey en M. Gambardella, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en B. Eggers, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om verzoeker niet op te nemen op de reservelijst van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/205/10

Dictum

Het besluit van de jury van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/205/10 van 9 maart 2012, overgebracht door het Europees Bureau voor personeelsselectie, tot afwijzing van het verzoek om herziening van Da Cunha Almeida na zijn uitsluiting van de reservelijst van het vergelijkend onderzoek bij een besluit van 23 december 2011, wordt nietig verklaard.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

De Europese Commissie draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van Da Cunha Almeida.

____________

____________

1     PB C 123 van 27.4.2013, blz. 29.