Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 2. júna 2014 – Da Cunha Almeida/Komisia

(vec F-5/13)1

(Verejná služba – Verejné výberové konanie – Nezapísanie do zoznamu úspešných uchádzačov – Test verbálneho uvažovania – Námietka nezákonnosti oznámenia o výberovom konaní – Výberu druhého jazyka z troch jazykov – Zásada zákazu diskriminácie)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Paulo Jorge da Cunha Almeida (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: J. Grayston, solicitor, G. Pandey a M. Gambardella, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall et B. Eggers, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o nezaradení žalobcu na rezervný zoznam výberového konania EPSO/AD/205/10.

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie výberovej komisie EPSO/AD/205/10 z 9. marca 2012, zaslané Európskemu úradu pre výber pracovníkov, ktorým sa zamietla žiadosť o preskúmanie pána Da Cunha Almeidu v dôsledku jeho vylúčenia zo zoznamu úspešných uchádzačov rozhodnutím z 23. decembra 2011 sa zrušuje.2.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.3.    Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli pánovi Da Cunha Almeidovi.