Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 31. marca 2014 – CK proti Komisiji

(Zadeva F-3/13)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.

____________

____________

1    UL C 129, 4.5.2013, str. 31.