Language of document : ECLI:EU:F:2014:170

PRESUDA SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(treće vijeće)

25. lipnja 2014.

Predmet F‑1/13

Debbie Ruff

protiv

Europskog policijskog ureda (Europol)

„Javna služba – Osoblje Europola – Konvencija o osnivanju Europola – Pravilnik o osoblju Europola – Odluka 2009/371/PUP – Primjena Uvjeta zaposlenja koji se primjenjuju na ostale službenike Europskih zajednica na osoblje Europola – Neproduljenje ugovora o radu na određeno vrijeme člana privremenog osoblja – Odbijanje dodjele ugovora o radu na neodređeno vrijeme člana privremenog osoblja“ 

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a kojom D. Ruff zahtijeva poništenje odluke od 29. veljače 2012. Europskog policijskog ureda (Europol) o odbijanju produljenja na neodređeno vrijeme njezinog ugovora o radu na određeno vrijeme kao člana privremenog osoblja koji je istekao 31. svibnja 2012.

Odluka:      Tužba se odbija. D. Ruff snosi vlastite troškove i nalaže joj se snošenje troškova Europskog policijskog ureda.

Sažetak

1.      Tužbe dužnosnikâ – Prethodna žalba u upravnom postupku – Podudarnost žalbe i tužbe – Istovjetnost predmeta i pravne osnove – Pravni razlozi i argumenti koji nisu navedeni u žalbi, ali su s njom usko povezani – Dopuštenost

(Pravilnik o osoblju, čl. 90. i 91.)

2.      Dužnosnici – Načela – Zaštita legitimnih očekivanja – Uvjeti – Precizna jamstva uprave

1.      Zahtjevi predloženi sudu Unije u tužbama dužnosnikâ mogu sadržavati samo one prigovore koji imaju iste pravne osnove kao i prigovori iz žalbi, pri čemu se ti prigovori pred sudom Unije mogu proširiti isticanjem pravnih razloga i argumenata koji nužno nisu navedeni u žalbi, ali su s njom usko povezani.

U tom pogledu, budući da prethodni postupak ima neformalan karakter i dotične osobe u tom stadiju najčešće djeluju bez pomoći odvjetnika, administrativno tijelo ne smije usko tumačiti žalbe, nego ih, naprotiv, treba, s jedne strane, široko ispitati te, s druge strane, imati na umu da cilj članka 91. Pravilnika o osoblju nije rigorozno i definitivno ograničiti eventualni sudski postupak, s obzirom na to da sudska tužba ne mijenja ni pravnu osnovu ni predmet žalbe. Međutim, da bi sudski postupak iz članka 91. stavka 2. Pravilnika o osoblju mogao doseći svoj cilj administrativno tijelo mora biti dovoljno detaljno upoznato s kritikama koje dotične osobe ističu protiv pobijane odluke.

(t. 35. i 36.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: presuda Komisija/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, t. 73., 76. i 77., i navedena sudska praksa

2.      Svaki pojedinac koji se nalazi u položaju iz kojeg proizlazi da mu je administrativno tijelo dalo povoda za osnovana očekivanja pružajući mu precizna jamstva u obliku detaljnih, bezuvjetnih i usklađenih informacija koje proizlaze iz ovlaštenih i pouzdanih izvora, ima pravo zahtijevati zaštitu legitimnih očekivanja.

(t. 42.)

Izvori:

Službenički sud: presuda Mendes/Komisija, F‑125/11, EU:F:2013:35, t. 62.