Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 8 decembrie 2014 - Cwik/Comisia

(Cauza F-4/13)1

(Funcție publică – Funcționari – Evaluare – Raport de evaluare – Exercițiul de evaluare 1995/1997 – Executarea unei hotărâri a Tribunalului de Primă Instanță – Cerere de anulare a raportului de evaluare – Nesesizarea Comitetului paritar de evaluare – Întârziere în întocmirea raportului de evaluare – Acțiune în despăgubiri)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Michael Cwik (Tervuren, Belgia) (reprezentant: N. Lhoëst, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Berardis-Kayser și G. Berscheid, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de stabilire a raportului de evaluare a reclamantului pentru perioada 1995 - 1997 și cerere de despăgubiri. DispozitivulAnulează decizia Comisiei Europene din 12 martie 2012 privind stabilirea definitivă a noului raport de evaluare a domnului Cwik pentru exercițiul de evaluare 1995/1997.Obligă Comisia Europeană la plata către domnul Cwik a sumei de 15 000 euro cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit. Respinge acțiunea cu privire la restul motivelor. Obligă Comisia Europeană să suporte propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de domnul Cwik.