Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 12. aprīlī iesniedza Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovēnija) – RAIFFEISEN LEASING, trgovina in leasing d. o. o./Slovēnijas Republika

(Lieta C-235/21)

Tiesvedības valoda – slovēņu

Iesniedzējtiesa

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Pamatlietas puses

Prasītāja: RAIFFEISEN LEASING, trgovina in leasing d. o. o.

Atbildētāja: Slovēnijas Republika

Prejudiciālie jautājumi

Vai rakstveida līgums var tikt uzskatīts par rēķinu PVN direktīvas 1 203. panta izpratnē vienīgi tad, ja tas satur visas norādes, kas attiecībā uz rēķinu ir noteiktas PVN direktīvas 3. nodaļā (“Rēķinu piesūtīšana”) ;

    vai, ja atbilde ir noliedzoša,

Kādas ir norādes vai apstākļi, pamatojoties uz kuriem rakstveida līgums katrā ziņā var tikt uzskatīts (arī) par rēķinu, kas rada pienākumu maksāt PVN saskaņā ar PVN direktīvas 203. pantu;

    vai, konkrētāk,

Vai par rakstveida līgumu, kuru ir noslēguši divi PVN maksātāji un kura priekšmets ir preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana, var tikt uzskatīts rēķins PVN direktīvas 203. panta izpratnē, ja no tā izriet pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja kā līgumslēdzējās puses skaidra un objektīvi atpazīstama griba izrakstīt rēķinu par konkrēto darījumu, kas pircējam varētu ļaut pamatoti pieņemt, ka tas uz tā pamata var atskaitīt kā priekšnodokli samaksāto PVN?

____________

1     Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2006, L 347, 1. lpp.).