Language of document :

Acțiune introdusă la 27 martie 2013 – ZZ/Comisia

(Cauza F-27/13)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: É. Boigelot, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziilor de retrogradare a reclamantului la gradul AD8 în aplicarea articolului 9 alineatul (1) litera (f) din anexa IX la statut, precum și cerere de daune interese pentru prejudiciile moral și material pretins suferite

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei adoptate la 5 iunie 2012 de către AIPN tripartită în dosarul MS 08/058, potrivit căreia se aplică reclamantului „sancțiunea retrogradării la gradul AD8, prevăzută la articolul 9 alineatul (1) litera (f) din anexa IX la statut”, cu „efect din luna următoare datei semnării acesteia”;

anularea deciziei din 17 decembrie 2012, comunicată la 18 decembrie 2012, prin care AIPN respinge reclamația introdusă de reclamant la 10 octombrie 2012 sub numărul R/566/12;

obligarea pârâtei la plata sumei de 20 000 de euro, cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul moral și material și pentru afectarea carierei reclamantului, evaluată provizoriu în mod abstract la 1 euro, sub rezerva majorării sau a reducerii acestei sume în cursul procedurii;

în orice caz, obligarea pârâtei la plata tuturor cheltuielilor de judecată, potrivit articolului 87 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice.