Language of document :

Sag anlagt den 28. marts 2013 – ZZ mod EMA

(Sag F-29/13)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne S. Orlandi, J.-N. Louis og D. Abreu Caldas)

Sagsøgt: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at forlænge sagsøgerens kontrakt som midlertidigt ansat og påstand om erstatning.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen af 30. august 2012 om ikke at forlænge sagsøgerens kontrakt, om at afslutte hans ansættelsesforhold pr. 30. april 2013 og om at beordre ham på sygeorlov.

Annullation af afgørelsen af 26. februar 2013 om afslag på ansøgningen om forlængelse af kontrakten.

Det Europæiske Lægemiddelagentur tilpligtes at betale sagens omkostninger og at betale sagsøgeren 25 000 EUR for hans ikke-økonomiske skade.