Language of document :

2013 m. kovo 27 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

(Byla F-28/13)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokato E. Boigelot

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Sprendimų atlikti kelis išskaičiavimus iš ieškovo 2012 m. birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo ir spalio atlyginimų, panaikinimas

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2012 m. liepos 6 d. Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuro (PMO) raštą, kuriuo PMO informuoja ieškovą apie savo sprendimą laikytis 2012 m. kovo 30 d. OLAF rekomendacijos ir patikslino, kad: (i) išskaičiavo iš jo 2012 m. birželio mėnesio atlyginimo 5.530 eurų (nepagrįstai išmokėtos išmokos), (ii) bus išskaičiuota iš jo 2012 m. liepos mėn. atlyginimo 3.822,80 eurų (delspinigiai iš nepagrįstai išmokėtas sumas) ir (iii) bus išskaičiuoti 2.372 eurai (medicinos išlaidų atlyginimas) bei 699,20 eurų (palūkanos) iš jo 2012 m. rugpjūčio mėn. atlyginimo.

Panaikinti taikytus išskaičiavimus iš ieškovo atlyginimų už 2012 m. birželio, rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesius ir, prireikus, visus kitus, kurie bus atlikti įgyvendinant ginčijamą sprendimą.

Panaikinti 2012 m. liepos 10 d. raštą, kuriuo reikalaujama išskaičiuoti bendrą 3.071,20 eurų sumą iš jo mėnesinio atlyginimo už 2012 m. rugpjūčio mėn., o jei ši skolos suma pasirodytų pernelyg didelė, kad ją būtų galima išskaičiuoti vienu metu, išskaityti iš kelių mėnesių atlyginimo.

Panaikinti 2012 m. liepos 20 d. raštą, kuriuo ieškovas informuojamas, kad jo skyrius negalėjo įrašyti į liepos atlyginimo lapelį 3.822,80 eurų išieškotiną sumą, atitinkančią palūkanas, ir kad visa ši suma bus išieškota iš 2012 m. spalio mėnesio atlyginimo, po to, kai bus atlikti išieškojimai 2012 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais.

Iš dalies panaikinti 2012 m. gruodžio 17 d. priimtą sprendimą ir praneštą tą pačią dieną tiek, kiek juo atmestas ieškovo skundas dėl dienpinigių ir ginčijamų išmokų.

Įpareigoti Komisiją sumokėti kompensacines palūkanas, kurios būtų pradėtos skaičiuoti nuo 2012 m. birželio mėn. už 5.530 eurų sumą, 2012 m. rugpjūčio – už pirmą 1.535,60 eurų sumą, 2012 m. rugsėjo – už 1.535,60 eurų sumą ir 2012 m. spalio – už 3.822,80 eurų sumą iki to momento, kai šios sumos bus jam grąžintos, atsižvelgiant į 3.071,20 eurų sumos grąžinimą už 2013 m. sausį, nuo kurios kompensacinės palūkanos nemokamos.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.