Language of document :

Tožba, vložena 27. marca 2013 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-28/13)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: E. Boigelot, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločb o odtegnitvi zneskov od plač tožeče stranke za mesec junij, julij, avgust, september in oktober 2012.

Predlogi tožeče stranke

Obvestilo z dne 6. julija 2012, s katerim je PMO tožečo stranko obvestil o odločitvi, da bo upošteval predlog OLAF z dne 30. marca 2012, in pojasnil, (i) da je od plače za mesec junij 2012 odtegnil 5.530 EUR (neupravičeno izplačani dodatki), (ii) da bo od njegove plače za mesec julij 2012 odšteto 3.822,80 EUR (zamudne obresti na neupravičeno izplačane zneske) in (iii) da bo od njegove plače za mesec avgust 2012 odšteto 2.372 EUR (povračilo stroškov zdravljenja) in 699,20 EUR (zamudne obresti), naj se razglasi za nično;

odtegljaji od plače tožeče stranke, opravljeni v mesecu juniju, avgustu, septembru in oktobru 2012 naj se razglasijo za nične in po potrebi vsi drugi, ki bi bili opravljeni na podlagi izvršitve izpodbijane odločbe;

obvestilo z dne 10. julija 2012, ki vsebuje poziv k odtegnitvi 3.071,20 EUR od njegove plače za mesec avgust 2012 v obliki enkratnega odtegljaja ali, če bi bil dolg previsok, da bi ga bilo mogoče odtegniti naenkrat, razporeditev vračila na več mesecev, naj se razglasi za nično;

obvestilo z dne 20. julija 2012, s katerim je bila tožeča stranka obveščena, da njegova enota ni mogla izvesti povračila zneska 3.822,80 EUR, ki ustreza zamudnim obrestim, iz plače za mesec julij in da bo ta znesek v celoti odtegnjen od plače za mesec oktober 2012 po tem, ko bodo opravljena vračila v mesecu avgustu in septembru 2012, naj se razglasi za nično;

odločba, sprejeta 17. decembra 2012 in vročena isti dan naj se razglasi za delno nično v delu, v katerem je z njo zavrnjena pritožba tožeče stranke v zvezi s spornimi dnevnicami in odškodnino za zamudo;

Komisiji naj se naloži plačilo zamudnih obresti od meseca junija 2012 na znesek 5.530 EUR, od meseca avgusta 2012 na prvi znesek 1.535,60 EUR, od septembra 2012 na dodatni znesek 1.535,60 EUR in od oktobra 2012 na znesek 3.822,80 EUR in to do dne, ko ji bodo ti zneski vrnjeni, pri čemer do vračila zneska 3.071,20 EUR, opravljenega pri plači za januar 2013, zamudne obresti niso več dolgovane od trenutka izvedbe tega povračila;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.