Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 19. septembri 2013. aasta määrus – Marcuccio versus komisjon

(kohtuasi F-31/13)

(Avalik Teenistus – Kodukorra artikli 34 lõiked 1 ja 6 – Faksi teel edastatud hagi, mis esitati hagi esitamise tähtaja jooksul, millele oli liidetud kümnepäevane lisatähtaeg seoses suurte vahemaadega – Posti teel kümne järgneva päeva jooksul esitatud hagiavaldus – Kahe hagiavalduse samasuse puudumine – Hilinenud esitatud hagi)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Liidu Komisjon

Ese

Nõue tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata hageja nõue hüvitada talle tekkinud kahju koos intressidega, mis olevat tekkinud seoses hageja üleviimisega komisjoni delegatsioonist Luandas komisjoni asukohta Brüsselis ning selle üleviimise tagajärjel.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata.

Jätta Marcuccio kohtukulud tema enda kanda.