Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 16. prosince 2013 – Roda v. Komise

(Věc F-30/13)

„Veřejná služba – Pozůstalostní důchod – Úmrtí bývalého partnera – Výživné – Postup před zahájením soudního řízení – Požadavek stížnosti – Opožděnost – Zjevná nepřípustnost“

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Silvana Roda (Ispra, Itálie) (zástupce: L. Ribolzi, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise, kterým se zamítá návrh žalobkyně na pobírání pozůstalostního důchodu ve výši 60 % naposledy pobíraného základního platu jejího bývalého manžela. Výrok usneseníŽaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.S. Roda ponese vlastní náklady řízení.