Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 16. detsembri 2013. aasta määrus – Roda versus komisjon

(kohtuasi F-30/13)

(Avalik teenistus – Toitjakaotuspension – Endise abikaasa surm – Ülalpidamistoetus – Kohtueelne menetlus – Kaebuse esitamise nõue – Tähtaja möödalaskmine – Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Silvana Roda (Ispra, Itaalia) (esindaja: advokaat L. Ribolzi)

Kostja: Euroopa Komisjon

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus saada toitjakaotuspensionit 60% ulatuses tema endisele abikaasale viimati makstud põhipalgast.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata.

Jätta S. Roda kulud tema enda kanda.