Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 16 december 2013 – Roda / Commissie

(Zaak F-30/13)

(Openbare dienst – Overlevingspensioen – Overlijden van ex-echtgenoot – Alimentatiepensioen – Precontentieuze procedure – Vereiste van klacht – Termijnoverschrijding – Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Silvana Roda (Ispra, Italië) (vertegenwoordiger: L. Ribolzi, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Commissie tot afwijzing van verzoeksters verzoek om toekenning van een overlevingspensioen ter hoogte van 60 % van de laatste basisbezoldiging van haar overleden ex-echtgenoot

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Roda zal haar eigen kosten dragen.