Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 16 decembrie 2013 – Roda/Comisia

(Cauza F-30/13)

(Funcție publică – Pensie de urmaș – Decesul unui fost soț – Pensie alimentară – Procedură precontencioasă – Cerința unei reclamații – Tardivitate – Inadmisibilitate vădită)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Silvana Roda (Ispra, Italia) (reprezentant: L. Ribolzi, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Comisiei prin care s-a respins cererea reclamantei de a beneficia de o pensie de urmaș în proporție de de 60 % din ultimul salariu de bază al fostului său soțDispozitivulRespinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.    Doamna Roda suportă propriile cheltuieli de judecată.