Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 30. aprilli 2014. aasta otsus – López Cejudo versus komisjon

(kohtuasi F-28/13)1

(Avalik teenistus – Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlus – Päevaraha – Personalieeskirjade VII lisa artikkel 10 – Alusetult makstud summade tagasimaksmine – Töötasult tehtud mahaarvamised – Personalieeskirjade artikkel 85 – Haldusasutuse tahtlik eksitamine – Mõistlik aeg)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: José Manuel López Cejudo (Brüssel Belgia) (esindaja: advokaat É. Boigelot)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja C. Ehrbar)

Ese

Avalik teenistus - Nõue tühistada otsused teha hageja 2012. aasta juuni, juuli, augusti, septembri ja oktoobri töötasult mitmeid mahaarvamisi.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista Euroopa Komisjoni kohtukulud välja J.M. López Cejudolt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 207, 20.7.2013, lk 57.