Language of document : ECLI:EU:F:2013:218

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(prvi senat)

z dne 16. decembra 2013

Zadeva F‑30/13

Silvana Roda

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Družinska pokojnina – Smrt nekdanjega zakonskega partnerja – Preživnina – Predhodni postopek – Zahteva vložitve pritožbe – Zamuda – Očitna nedopustnost“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE na podlagi njenega člena 106a, s katero S. Roda predlaga naložitev Evropski komisiji, naj ji plača 35 % zneska starostne pokojnine njenega nekdanjega zakonskega partnerja, ki je umrl, od datuma njegove smrti, povečanega za obresti na še neizplačane zneske.

Odločitev:      Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. S. Roda nosi svoje stroške.

Povzetek

Pritožbe uradnikov – Predhodna upravna pritožba – Roki – Narava javnega reda – Sodni preizkus po uradni dolžnosti

(Kadrovski predpisi, člen 90(2))

Trimesečni rok za vložitev pritožbe zoper akt, ki posega v položaj, določen v členu 90(2) Kadrovskih predpisov, je del javnega reda in ni predmet diskrecije strank in sodišča, ker je bil uveden za zagotavljanje jasnosti in varnosti pravnih položajev ter gotovosti prava. Sodišče Unije mora torej po uradni dolžnosti preveriti, ali je bil upoštevan.

(Glej točko 13.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 7. september, Krahl/Komisija, T‑358/03, točka 35 in navedena sodna praksa.