Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 18.6.2015 – CX v. komissio

(Asia F-27/13)1

(Henkilöstö – Kurinpitomenettely – Tehtävien ja toimivallan jako kurinpitolautakunnan ja nimittävän viranomaisen välillä – Kurinpitoseuraamus – Palkkaluokan alentaminen ja sen jälkeinen ylennyspäätös – Seuraamuksen oikeasuhteisuus)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: CX (edustaja: asianajaja É. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja C. Ehrbar)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamisvaatimus päätöksistä, joilla kantajan palkkaluokka on alennettu AD8:ksi henkilöstösääntöjen liitteessä IX olevan 9 artiklan 1 kohdan f alakohdan nojalla, sekä vahingonkorvausvaatimus aiheutuneeksi väitetyn aineettoman ja aineellisen vahingon johdosta

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

CX vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 207, 20.7.2013, s. 56.