Language of document :

Personaldomstolens dom av den 18 juni 2015 – CX mot kommissionen

(Mål F-27/13)(1 )

(Personalmål – Disciplinärt förfarande – Roll och behörighet för disciplinnämnden respektive tillsättningsmyndigheten – Disciplinåtgärd – Nedflyttning till lägre lönegrad följd av ett beslut om befordring – Åtgärdens proportionalitet)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: CX (ombud: advokaten É. Boigelot)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och C. Ehrbar)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av besluten om nedflyttning av sökanden till grad AD8 med tillämpning av artikel 9.1 f i bilaga IX i tjänsteföreskrifterna, samt talan om skadestånd för den ideella och materiella skada som sökanden påstår sig ha lidit.

Domslut

Talan ogillas.

CX ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 207, 20.7.2013, s. 56.