Language of document :

Rješenje Službeničkog suda od 15. listopada 2015. – Drakeford protiv EMA-e

(predmet F-29/13 RENV)

Jezik postupka: francuski

Predsjednik trećeg vijeća odredio je brisanje predmeta.

____________