Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 15 oktober 2015 – Drakeford / EMA

(Zaak F-29/13 RENV)

Procestaal: Frans

De president van de Derde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________