Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 15. oktobra 2015 – Drakeford/EMA

(Zadeva F-29/13 RENV)

Jezik postopka: francoščina

Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadeve.

____________