Language of document :

Tožba, vložena 3. junija 2011 - Kraljevina Španija proti Svetu Evropske unije

(Zadeva C-274/11)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Kraljevina Španija (zastopnik: N. Díaz Abad)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlog tožeče stranke

Sklepa Sveta 2011/167/EU1 naj se razglasi za ničnega,

Svetu Evropske unije naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

1.    Zloraba pooblastil z uporabo okrepljenega sodelovanja, ker njegov namen ni integracija vseh držav članic, temveč je bil ta mehanizem uporabljen zato, da se ni potrebno pogajati z eno državi članico, s čimer ji je bila vsiljena možnost izvzetja in ker bi se lahko zastavljeni cilji v tem primeru dosegli s posebnim sporazumom, predvidenim v členu 142 KEP2.

2.    Kršitev sodnega sistema EU, ker ni določeni sistem za reševanje sporov v zvezi s pravnimi naslovi, ki so predmet prava Unije.

3.    Podredno, če bi Sodišče odločilo, da je v tem primeru možno uporabiti mehanizem okrepljenega sodelovanja in da se lahko sprejme materialnopravna ureditev pravnih naslovov, ki so predmet prava Unije, ne da bi bil določen sistem za reševanje sporov v zvezi s temi naslovi, Kraljevina Španija uveljavlja, da niso izpolnjeni zahtevani pogoji za okrepljeno sodelovanje, saj so podani naslednji ničnostni razlogi:

3.1 kršitev člena 20(1) PEU, saj v tem primeru okrepljeno sodelovanje ni zadnja možnost in ne izpolnjuje ciljev iz PEU, in ker se nanaša na področja, ki za katera okrepljeno sodelovanje ni mogoče, saj so ta v izključni pristojnosti EU.

3.2 kršitev člena 326 PDEU, saj okrepljeno sodelovanje v tem primeru predstavlja kršitev prepovedi diskriminacije in škodi notranjemu trgu in ekonomski, socialni in teritorialni koheziji z diskriminacijo pri trgovini med državami članicami in izkrivljanjem konkurence med njimi.

3.3 kršitev člena 327 PDEU, saj okrepljeno sodelovanje ne spoštuje pravic Kraljevine Španije, ki v njem ne sodeluje.

____________

1 - Sklep Sveta 2011/167/EU z dne 10. marca 2011 o odobritvi okrepljenega sodelovanja na področju uvedbe enotnega patentnega varstva (UL L 76, str. 53).

2 - Konvencija o podeljevanju evropskih patentov z dne 5. oktobra 1973.