Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 16. dubna 2013 - Španělské království, Italská republika v. Rada Evropské unie

(Spojené věci C-274/11 a C-295/11)2

"Jednotný patent - Rozhodnutí o povolení posílené spolupráce podle čl. 329 odst. 1 SFEU - Žaloby na neplatnost pro nedostatek pravomoci, zneužití pravomoci a porušení Smluv - Podmínky uvedené v článku 20 SEU, jakož i v článcích 326 SFEU a 327 SFEU - Nevýlučná pravomoc - Rozhodnutí přijaté ‚až jako poslední prostředek' - Ochrana zájmů Unie"

Jednací jazyky: italština a španělština

Účastníci řízení

Žalobci: Španělské království (zástupkyně: N. Díaz Abad, zmocněnkyně), Italská republika (zástupci: G. Palmieri, zmocněnkyně, ve spolupráci s S. Fiorentinem, avvocato dello Stato)

Vedlejší účatnice podporující Španělské království: Italská republika (zástupci: G. Palmieri, zmocněnkyně, ve spolupráci s S. Fiorentinem, avvocato dello Stato)

Vedlejší účastník podporující Italskou republiku: Španělské království (zástupkyně: N. Díaz Abad, zmocněnkyně)

Žalovaná: Rada Evropské komise (zástupci: původně T. Middleton a F. Florindo Gijón, jakož i A. Lo Monaco, poté T. Middleton a F. Florindo Gijón, jakož i M. Balta a K. Pellinghelli, zmocněnci)

Vedlejší účastníci podporující žalovanou: Belgické království (zástupci: C. Pochet, jakož i J. C. Halleux a T. Materne, zmocněnci), Česká republika (zástupci: M. Smolek, D. Hadroušek a J. Vláčil, zmocněnci), Spolková republika Německo (zástupci: T. Henze a J. Kemper, zmocněnci), Irsko (zástupci: D. O'Hagan, zmocněnec, ve spolupráci s N. J. Traversem, BL), Francouzská republika (zástupci: E. Belliard, jakož i G. de Bergues a A. Adam, zmocněnci), Maďarsko (zástupci: M. Z. Fehér a K. Molnár, zmocněnci), Nizozemské království (zástupkyně: C. Wissels a M. de Ree, zmocněnkyně), Polská republika (zástupci: B. Majczyna, jakož i E. Gromnicka a M. Laszuk, zmocněnci), Švédské království (zástupkyně: A. Falk a C. Meyer-Seitz, zmocněnkyně), Spojené království Velké Británie a Severního Irska (zástupci: L. Seeboruth, zmocněnec, ve spolupráci s T. Mitchesonem, barrister), Evropský parlament (zástupci: I. Díez Parra a G. Ricci, jakož i M. Dean, zmocněnci), Evropská komise (zástupci: I. Martínez del Peral, jakož i T. van Rijn, B. Smulders, F. Bulst a L. Prete, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Rady 2011/167/EU ze dne 10. března 2011, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany (Úř. věst. L 76, s. 53) - Zneužití pravomoci - Porušení soudního systému Unie

Výrok

1)    Žaloby se zamítají.

2)    Španělské království ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu náhrada nákladů vynaložených Radou Evropské unie ve věci C-274/11.

3)    Italská republika ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí náhrada nákladů vynaložených Radou Evropské unie ve věci C-295/11.

4)    Belgické království, Česká republika, Spolková republika Německo, Irsko, Francouzská republika, Lotyšská republika, Maďarsko, Nizozemské království, Polská republika, Švédské království, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Evropský parlament a Evropská komise ponesou vlastní náklady řízení.

____________

1 -

2 - Úř. věst. C 219, 23.7.2011. Úř. věst. C 232, 6.8.2011.