Language of document :

Domstolens dom (stora avdelningen avdelningen) av den 16 april 2013 - Konungariket Spanien och Republiken Italien mot Europeiska unionens råd

(Förenade målen C-274/11 och C-295/11)()

(Enhetligt patent - Beslut om bemyndigande av ett fördjupat samarbete enligt artikel 329.1 FEUF - Talan om ogiltigförklaring på grund av bristande befogenhet, maktmissbruk och åsidosättande av fördragen - Villkor som anges i artikel 20 FEU samt artiklarna 326 FEUF och 327 FEUF - Icke-exklusiv befogenhet - Beslut som antas som en 'sista utväg' - Skydd av unionens intressen)

Rättegångsspråk: spanska och italienska

Parter

Sökande: Konungariket Spanien (ombud: N. Díaz Abad), Republiken Italien (ombud: G. Palmieri, biträdd av S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Part som har intervenerat till stöd för Konungariket Spanien: Republiken Italien (ombud: G. Palmieri, biträdd av S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Part som har intervenerat till stöd för Republiken Italien: Konungariket Spanien (ombud: N. Díaz Abad)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: inledningsvis T. Middleton, F. Florindo Gijón och A. Lo Monaco, därefter av T. Middleton, F. Florindo Gijón, M. Balta och K. Pellinghelli)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Konungariket Belgien (ombud: C. Pochet, J.‑C. Halleux och T. Materne), Republiken Tjeckien (ombud: M. Smolek, D. Hadroušek och J. Vláčil), Förbundsrepubliken Tyskland (ombud: T. Henze och J. Kemper), Irland (ombud: D. O'Hagan, biträdd av N. J. Travers, BL), Republiken Frankrike (ombud: E. Belliard, G. de Bergues och A. Adam), Ungern (ombud: M. Z. Fehér och K. Molnár), Konungariket Nederländerna (ombud: C. Wissels och M. de Ree), Republiken Polen (ombud: B. Majczyna, E. Gromnicka och M. Laszuk), Konungariket Sverige (ombud: A. Falk och C. Meyer-Seitz), Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (ombud: L. Seeboruth, biträdd av T. Mitcheson, barrister), Europaparlamentet (ombud: I. Díez Parra, G. Ricci och M. Dean), Europeiska kommissionen (ombud: I. Martínez del Peral, T. van Rijn, B. Smulders, F. Bulst och L. Prete)

Saken

Ogiltigförklaring av rådets beslut 2011/76/EU av den 10 mars 2011 om bemyndigande av ett fördjupat samarbete på området skapande av ett enhetligt patentskydd (EUT L 76, s. 53) - Maktmissbruk - Åsidosättande av unionens domstolssystem

Domslut

1) Talan ogillas i båda målen.

2) Konungariket Spanien ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska unionens råds rättegångskostnader i mål C‑274/11.

3) Republiken Italien ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska unionens råds rättegångskostnader i mål C‑295/11.

4) Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Förbundsrepubliken Tyskland, Irland, Republiken Frankrike, Republiken Lettland, Ungern, Konungariket Nederländerna, Republiken Polen, Konungariket Sverige, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 219, 23.7.2011. EUT C 232, 6.8.2011.