Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Constitucional (Portugalsko) dne 3. března 2021 – Autoridade Tributária e Aduaneira v. VectorImpacto – Automóveis Unipessoal Lda

(Věc C-136/21)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Tribunal Constitucional

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Autoridade Tributária e Aduaneira

Odpůrkyně: VectorImpacto – Automóveis Unipessoal Lda

Předběžná otázka

Lze článek 110 SFEU samostatně nebo ve spojení s článkem 191 SFEU, zejména s jeho odstavcem 2, vykládat v tom smyslu, že nebrání vnitrostátní právní úpravě, která při použití snížení daně, jíž podléhají ojetá vozidla s trvalou registrační značkou Společenství přidělenou jiným členským státem Evropské unie, která odpovídají průměrnému poklesu hodnoty vozidel na tuzemském trhu, nezohledňuje environmentální složku, čímž umožňuje, aby takto vypočtená částka byla vyšší než částka zdanění srovnatelných tuzemských ojetých vozidel?

____________