Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a treia) din 11 septembrie 2008 - Coto Moreno/Comisia

(Cauza F-127/07)1

(Funcție publică - Funcționari - Concurs general - Neînscriere pe lista de rezervă - Evaluarea examenului scris și a celui oral)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamantă: Juana Maria Coto Moreno (Gaborone, Botswana) (reprezentanţi: K. Lemmens și C. Doutrelepont, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanţi: B. Eggers și M. Velardo, în calitate de agenți)

Obiectul

Anularea deciziei comisiei de evaluare a concursului EPSO AD/25/05 din 12 februarie 2007 de a nu o înscrie pe reclamantă pe lista de rezervă a respectivului concurs - Cerere de daune interese

Dispozitivul

Respinge cererea doamnei Coto Moreno.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 22, 26.1.2008, p. 57.