Language of document :

Acţiune introdusă la 30 octombrie 2007 - Coto Moreno/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-127/07)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamantă: Juana Maria Coto Moreno (Gaborone, Botswana) (reprezentanţi: K. Lemmens, C. Doutrelepont, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei din 12 februarie 2007 prin care comisia de evaluare a concursului EPSO/AD/28/05 a refuzat să includă reclamanta pe lista de rezervă a acestui concurs, în consecinţă:

acordarea în favoarea reclamantei a unei despăgubiri cu titlul de daune interese pentru prejudiciul moral de 25 000 euro;

acordarea în favoarea reclamantei a unei despăgubiri pentru acoperirea onorariilor avocaţiale evaluate la 8 000 euro și atestate prin documentul prezentat;

declararea, în principal, a faptului că autorităţile competente trebuie să ia orice măsură aptă să compenseze în mod echitabil dezavantajul actului anulat, și anume înscrierea reclamantei pe lista de rezerve sau

în lipsa unei asemenea înscrieri, în subsidiar, acordarea în favoarea reclamantei a unei despăgubiri cu titlul de daune interese pentru prejudiciul material în valoare de 384 000 euro;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

Reclamanta a participat la concursul EPSO/AD/28/05. Comisia de evaluare a concursului a refuzat să includă reclamanta pe lista de rezervă a acestui concurs prin decizia din 12 februarie 2007, a cărei anulare este solicitată de reclamantă.

În sprijinul acţiunii sale, reclamanta invocă patru motive:

Primul motiv se întemeiază, în principal, pe o eroare vădită de apreciere, în mod independent sau în coroborare cu o lipsă de motivare și/sau cu o încălcare a principiului patere legem quam ipse fecisti. Comisia de evaluare, a cărei poziţie ar fi ambiguă cu privire la acest aspect, ar fi considerat că reclamanta a oferit răspunsuri "suficiente", dar care prezentau totuși puncte slabe. În mod evident nu acesta a fost cazul, cu atât mai mult cu cât reclamanta a răspuns conform regulilor Comisiei.

Al doilea motiv se întemeiază, tot în principal, pe încălcarea anunţului de concurs și a principiului egalităţii, în mod independent sau în coroborare cu respectarea principiului echilibrului juridic.

Al treilea motiv, tot în principal, are ca temei încălcarea obligaţiei de motivare în măsura în care reclamanta ar fi întrebat în mod clar comisia de evaluare din ce cauză un răspuns pe care l-a dat la examenul oral a fost considerat incorect sau cel puţin insuficient. În pofida obligaţiei de motivare, reclamanta nu a obţinut răspuns.

În sfârșit, reclamanta invocă, în subsidiar, o eroare vădită de apreciere, în mod independent sau în coroborare cu principiul egalităţii și principiul proporţionalităţii. Nota acordată ar fi, în plus, disproporţionată faţă de rezultate (aceasta a obţinut nota de 25/50) și ar încălca principiul egalităţii întrucât reclamanta ar fi trebuit tratată ca orice alt candidat care a oferit răspunsuri considerate suficiente, nu numai în privinţa cunoștinţelor, ci și în privinţa altor criterii.

____________