Language of document :

29. oktoobril 2007 esitatud hagi - Hau versus parlament

(Kohtuasi F-125/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Armin Hau (Luxembourg, Luksemburg) (esindaja: advokaat E. Boigelot)

Kostja: Euroopa Parlament

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse otsus mitte kanda hageja nime "2006. aasta ametialasel edutamisel" palgaastmelt B*6 palgaastmele B*7 edutatute nimekirja;

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

Hagi sisu kirjeldus

Oma hagi toetuseks väidab hageja, et rikutud on Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade artikli 25 teist lõiku ja artiklit 45, talituse 6. juuli 2005. aasta otsust ja selle rakendusmeetmeid ning edutamise nõuandekomiteega seotud sisemiste juhiste artiklit 5.

Hageja sõnul esineb veel ilmseid hindamisvigu, võimu kuritarvitamist ja võimuliiasust ning mitmete õiguse üldpõhimõtete eiramist.

____________