Language of document :

2007. október 29-én benyújtott kereset - Hau kontra Parlament

(F-125/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Armin Hau (Luxembourg, Luxemburg) (képviselő: É. Boigelot ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

A felperes kereseti kérelmei

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperes nevének a 2006. évi előléptetési időszakban a B*6-osból a B*7-es besorolási fokozatba előléptetettek listájára való felvételét mellőző határozatát;

A Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Parlamentet a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására a felperes az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata 25. cikkének második bekezdése és 45. cikke, az Elnökség 2005. július 6-i határozata és az ahhoz kapcsolódó végrehajtási intézkedések, valamint az előléptetéssel foglalkozó tanácsadó bizottságokra vonatkozó belső iránymutatások 5. cikkének megsértésére hivatkozik.

A felperes ezenkívül nyilvánvaló értékelési hibára, hatáskörrel való visszaélésre és hatáskörtúllépésére, valamint több általános jogelv megsértésére hivatkozik.

____________