Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 4. listopadu 2008 - Van Beers v. Komise

(Věc F-126/07)1

"Veřejná služba - Úředníci - Povýšení - Osvědčovací postup - Období 2006 - Nezapsání na seznam vybraných úředníků - Článek 45a služebního řádu"

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Isabelle Van Beers (Woluwé-St-Étienne, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: C. Berardis-Kayser a G. Berscheid, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise ze dne 22. února 2007, kterým byla odmítnuta kandidatura žalobkyně v rámci osvědčovacího období 2006

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každá účastnice ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 22, 26.1.2008, s. 57.