Language of document :

Personaldomstolens (tredje avdelningen) dom av den 4 november 2008 - Van Beers mot kommissionen

(Mål F-126/07)1

(Personalmål - Tjänstemän - Befordran - Certifieringsförfarande - År 2006 - Beslut att inte inkludera sökandens namn i förteckningen över utvalda tjänstemän - Artikel 45a i tjänsteföreskrifterna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Isabelle Van Beers (Woluwé-St-Étienne, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: C. Berardis-Kayser och G. Berscheid)

Saken

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 22 februari 2007 att avslå sökandens ansökan avseende certifieringsförfarandet år 2006.

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - EUT C 22, 26.01.2008, s. 57.