Language of document : ECLI:EU:C:2020:527

A BÍRÓSÁG ELNÖKÉNEK VÉGZÉSE

2020. június 29.(*)

„Törlés”

A C‑67/19. sz. ügyben,

az EUMSZ 267. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a Fővárosi Törvényszék (korábban Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, Magyarország) a Bírósághoz 2019. január 30‑án érkezett, 2019. január 21‑i határozatával terjesztett elő a

KD

és

a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

között folyamatban lévő eljárásban,

A BÍRÓSÁG ELNÖKE,

M. Bobek főtanácsnok meghallgatását követően,

meghozta a következő

Végzést

1        2020. április 23‑i levelében a Bíróság Hivatala megküldte a kérdést előterjesztő bíróságnak a 2020. március 19‑én hozott Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal ítéletet (C‑406/18, EU:C:2020:216), és felhívta e bíróságot, hogy jelezze, ezen ítélet fényében fenn kívánja‑e tartani előzetes döntéshozatal iránti kérelmét.

2        A Bíróság Hivatalához 2020. június 9‑én érkezett, 2020. május 20‑i levelében a Fővárosi Törvényszék (korábban Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, Magyarország) arról tájékoztatta a Bíróságot, hogy nem kívánja fenntartani ezt az előzetes döntéshozatal iránti kérelmet.

3        E körülmények között a Bíróság eljárási szabályzatának 100. cikke alapján el kell rendelni a jelen ügynek a Bíróság nyilvántartásából való törlését.

4        Mivel ez az eljárás az alapeljárásban részt vevő felek számára a nemzeti bíróság előtt folyamatban lévő eljárás egy szakaszát képezi, ez utóbbi bíróság dönt a költségekről.

A fenti indokok alapján a Bíróság elnöke a következőképpen határozott:

A Bíróság elnöke elrendeli a C67/19. sz. ügy törlését a Bíróság nyilvántartásából.

Aláírások


* Az eljárás nyelve: magyar.