Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Verenigd Koninkrijk) op 29 december 2020 – Amoena Ltd/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Zaak C-706/20)

Procestaal: Engels

Verwijzende rechter

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Amoena Ltd

Verwerende partij: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Prejudiciële vragen

Moeten de woorden „zij” en „hun” („them”, „they” en „their”) in punt 53 van het arrest1 worden opgevat als verwijzingen naar de bustehouders of als verwijzingen naar de borstprothesen?

Impliceert de tweede zin van punt 53, door te vereisen dat de bustehouders (i.e. het mogelijke toebehoren) in staat moeten zijn om een andere functie te vervullen dan die waarvoor „zij” („they”, vermoedelijk de borstprothesen) bestemd zijn, een andere toets dan die welke is aangeduid in punt 51 van het arrest in de zaak Amoena en is ontleend aan de GS-toelichting bij post 8473, of wordt daar enkel gepoogd de laatstgenoemde toets toe te passen, die vereist dat de bustehouders de borstprothese geschikt maken voor „werkzaamheden die verband houdt met de hoofdfunctie van” de borstprothese?

____________

1 Arrest van 19 december 2019, Amoena, C-677/18 (ECLI:EU:C:2019:1142).