Language of document :

2021. április 28-án benyújtott kereset – Jalkh kontra Parlament

(T-230/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvilliers, Franciaország) (képviselő: F. Wagner ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Európai Parlamentnek a felperes mentelmi jogának a felfüggesztésére irányuló kérelemre (2020/2110 IMM) vonatkozó és a felperes mentelmi jogát ténylegesen felfüggesztő 2021. március 25-i P9 TA(2021)0092. számú határozatát;

az Európai Parlamentet kötelezze a költségek egészének a viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.

Első, a 2019. november 19-i 0011/2019 sz. közlemény 32. cikkével szemben emelt jogellenességi kifogásra alapított jogalap. A felperes úgy véli, hogy az, hogy egy képviselő nem kaphatja meg az ügyiratok másolatát, lehetővé teszi azok manipulációját a Parlament Jogi Bizottsága tagjainak való megküldésük előtt. A felperes álláspontja szerint e rendelkezés a védelemhez való jognak, a tisztességes eljáráshoz való jognak, a fegyveregyenlőség általános elvének és az eljárási együttműködés elvének nyilvánvaló megsértését valósítja meg.

Második, lényeges eljárási szabályok megsértésére alapított jogalap. E jogalap négy részre tagolódik.

Első, a Jogi Bizottság előadója és elnöke által állítólagosan elkövetett okirat-hímisításra és hamisított okiratok felhasználására vonatkozó rész.

Második, „a polgári és a közigazgatási eljárás a büntető eljáráshoz van kötve” elvének megsértésére vonatkozó rész.

Harmadik, a 2019. november 19-i 0011/2019. sz. közlemény 7. cikkének a Parlament általi megsértésére vonatkozó rész.

Negyedik, az Európai Parlament eljárási szabályzata 9. cikkének megsértésére vonatkozó rész.

Harmadik, az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv (HL 2012. C 326, 266. o., a továbbiakban: jegyzőkönyv) 8. cikkének megsértésére alapított jogalap.

Negyedik, a jegyzőkönyv 9. cikkének megsértésére alapított jogalap. E tekintetben a felperes szerint fumus persecutionis egyértelmű esete áll fenn.

____________