Language of document :

Tožba, vložena 28. aprila 2021 – Jalkh/Parlament

(Zadeva T-230/21)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvilliers, Francija) (zastopnik: F. Wagner, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

sklep Evropskega parlamenta P9 TA(2021)0092 z dne 25. marca 2021 o predlogu za odvzem imunitete tožeči stranki (2020/2110 IMM) in s katerim ji je bila imuniteta dejansko odvzeta razglasi za ničen;

Evropskemu parlamentu naloži plačilo vseh stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri razloge.

Prvi tožbeni razlog: nezakonitost člena 32 Sporočila št. 0011/2019 z dne 19. novembra 2019. Tožeča stranka meni, da dejstvo, da poslanec ne more narediti kopije spisa, omogoča manipulacijo tega spisa preden se ga posreduje članom odbora Parlamenta za pravne zadeve (v nadaljevanju: odbor JURI). Po njenem mnenju ta določba pomeni očitno kršitev pravice do obrambe, pravice do poštenega sojenja, splošnega načela enakosti orožij in postopkovne pravičnosti.

Drugi tožbeni razlog: bistvena kršitev postopka. Ta tožbeni razlog je razdeljen na 4 dele.

Prvi del: ponarejanje dokumentov in uporaba ponarejenih listin s strani poročevalca odbora JURI in njegovega predsednika.

Drugi del: kršitev pravila, da je treba civilni in upravni postopek prekiniti do zaključka kazenska postopka.

Tretji del: kršitev člena 7 Obvestila št. 0011/2019 z dne 19. novembra 2019 s strani Parlamenta.

Četrti del: kršitev člena 9 Poslovnika Evropskega parlamenta.

Tretji tožbeni razlog: kršitev člena 8 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije (UL 2012, C 326, str. 266, v nadaljevanju: protokol).

Četrti tožbeni razlog: kršitev člena 9 protokola. V zvezi s tem tožeča stranka trdi, da gre za očitni primer fumus persecutionis.

____________