Language of document :

Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 12. července 2021 – Jalkh v. Parlament

(Věc T-230/21 R)

„Předběžná opatření – Institucionální právo – Poslanec Evropského parlamentu – Výsady a imunity – Zbavení poslanecké imunity – Návrh na odklad vykonatelnosti – Neexistence naléhavosti“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Jean François Jalkh (Gretz Armainvilliers, Francie) (zástupce: F. Wagner, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: N. Lorenz a A. M. Dumbrăvan, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh podaný na základě článku 278 SFEU a znějící na odklad vykonatelnosti rozhodnutí Parlamentu P9_TA(2021)0092 ze dne 25. března o žádosti o zbavení imunity žalobce [2020/2110(IMM)].

Výrok

Návrh na předběžné opatření se zamítá.

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.

____________