Language of document :

Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 12. julija 2021 – Jalkh/Parlament

(Zadeva T-230/21 R)

(Začasna odredba – Pravo institucij – Član Evropskega parlamenta – Privilegiji in imunitete – Odvzem poslanske imunitete – Predlog za odlog izvršitve – Neobstoj nujnosti)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvilliers, Francija) (zastopnik: F. Wagner, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: N. Lorenz in A.-M. Dumbrăvan, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 278 PDEU za odlog izvršitve sklepa Parlamenta P9_TA(2021)0092 z dne 25. marca 2021 o predlogu za odvzem imunitete tožeči stranki (2020/2110 (IMM)).

Izrek

Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

Odločitev o stroških se pridrži.

____________