Language of document :

2007 május 21-én benyújtott kereset - Behmer kontra Európai Parlament

(F-47/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Joachim Behmer (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék nyilvánítsa jogellenesnek az Európai Parlament Elnökségének az "előléptetési politikára és az előmenetel tervezésére" vonatkozó, 2005. július 6-i határozatát, valamint 2005. július 25-i, "előmeneteli és érdempontok odaítélésére vonatkozó végrehajtási intézkedéseket";

a Közszolgálati Törvényszék helyezze hatályon kívül a kinevezésre jogosult hatóság határozatát, mely nem léptette elő a felperest A*13 besorolási fokozatba 2005. január 1-jei hatállyal a 2005-ös előléptetési időszak alapján;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes, aki az Európai Parlament AD 12 besorolású tisztviselője - jelenleg az Union syndicale Luxembourg alelnöke - elsősorban az első franciabekezdésben említett határozatok jogellenességére hivatkozik, melyek szerinte az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzatának (a továbbiakban: személyzeti szabályzat) 110. cikke értelmében vett általános végrehajtási rendelkezéseknek minősülnek, így azok elfogadásához az e cikkben említett eljárást kellett volna követni.

A felperes továbbá a személyzeti szabályzat 45. cikkének és a szakmai előmenetelhez való jognak, az egyenlő bánásmód elvének, az indokolási kötelezettségnek a megsértésével érvel, valamint nyilvánvaló mérlegelési hibára hivatkozik. Pontosabban azt hozza fel, hogy - első panasza alapján, a neki két érdempontot juttató határozat hatályon kívül helyezését követően - az adminisztrációnak AD 13 besorolási fokozatba kellett volna őt előléptetnie.

A felperes végül arra hivatkozik, hogy a személyi állomány képviseletében kifejtett tevékenysége miatt hátrányos megkülönböztetés éri, ami sérti a személyzeti szabályzat 1d. cikkét és 24b. cikkét, a személyzeti szabályzat II. melléklete 1. cikkének (6) bekezdését, akárcsak az Európai Parlament és az intézmény személyzeti állományának szakszervezetei illetve szakmai szervezetei között 1990. július 12-én létrejött keretmegállapodás 17. cikkét.

____________