Language of document :

Иск, предявен на 16 май 2007 г. - Wolfgang A. Mandt / Европейски парламент

(Дело F-45/07)

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Wolfgang A. Mandt (Kreuztal, Германия) [представител: B. Kolb, Rechtsanwältin]

Ответник: Европейски парламент

Искания на ищеца

да се отмени Решението от 8 февруари 2007 г., с което се намалява с 50% наследствената пенсия в полза на ищеца,

да се осъди ответника да заплати на ищеца допълнителни 50% от наследствената пенсия на неговата починала съпруга Gisela Neumann, считано от 1 април 2006 г. и за в бъдеще.

Правни основания и основни доводи

Европейският парламент е намалил с 50% наследствената пенсия на ищеца в качеството му на вдовец на г-жа Gisela Neumann, като се е позовавал на непризнаването на полученото от починалата съпруга през 1995 г. в Белгия влязло в сила съдебно решение за развод срещу първия ѝ съпруг.

С иска се оспорва непризнаването на това съдебно решение, както и Регламент № 2201/2203 ЕО на Съвета от 24 ноември 2003 г. Ищецът посочва, че той се явява единствен "преживял съпруг", тъй като бракът между него и починалата бил действително сключен (член 18 от приложение VІІІ от Правилника за длъжностните лица).

____________