Language of document :

Kanne 16.5.2007 - Wolfgang A. Mandt v. Euroopan parlamentti

(Asia F-45/07)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Wolfgang A. Mandt (Kreuztal, Saksa) (edustaja: asianajaja B. Kolb)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

8.2.2007 tehty päätös kantajalle myönnetyn perhe-eläkkeen pienentämisestä 50 prosentilla on kumottava

vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle takautuvasti 1.4.2006 alkaen ja vastedes kuukausittain 50 prosenttia lisää perhe-eläkettä, jota hän saa puolisonsa Gisela Neumannin kuoleman johdosta.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Euroopan parlamentti pienensi kantajan Gisela Naumannin leskenä saamaa perhe-eläkettä 50 prosentilla sen johdosta, että edesmenneen aviopuolison ensimmäisestä aviomiehestään vuonna 1995 Belgiassa lainvoimaisella tuomiolla saamaa avioeroa ei tunnustettu.

Kanteen kohteena on se, että kyseistä tuomiota ei tunnustettu, sekä 27.11.2003 annettu neuvoston asetus N:o 2201/2003. Kantaja väittää, että hän on ainoa "eloon jäänyt puoliso", sillä hänen ja hänen edesmenneen puolisonsa avioliitto oli oikeudellisesti pätevä (henkilöstösääntöjen VIII liitteessä oleva 18 artikla).

____________