Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a treia) din 22 octombrie 2008 Tzirani/Comisia

(Cauza F-46/07)1

(Funcţie publică - Funcţionari - Recrutare - Numire în grad - Promovare - Post de director - Respingere a candidaturii - Executarea unei hotărâri de anulare a unei decizii de numire - Admisibilitate)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamantă: Marie Tzirani (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: É. Boigelot, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene (reprezentanţi: G. Berscheid și V. Joris, agenţi, asistaţi de B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Pe de o parte, anularea deciziei adoptate de Comisia Comunităţilor Europene la 30 august 2006 de numire a domnului D.J. în postul de director al Direcţiei B "Statutul funcţionarilor: politică, gestiune și consiliere" din cadrul Direcţiei generale (DG) "Personal și Administraţie" și, prin urmare, de respingere a candidaturii reclamantei pentru acest post și, pe de altă parte, obligarea Comisiei la plata unei despăgubiri pentru repararea prejudiciilor material și moral pe care aceasta pretinde că le-a suferit.

Dispozitivul

Anulează decizia de respingere a candidaturii doamnei Tzirani pentru postul de director al Direcţiei B "Statutul funcţionarilor: politică, gestiune și consiliere" din cadrul Direcţiei generale (DG) "Personal și Administraţie" a Comisiei Comunităţilor Europene.

Anulează decizia de numire a domnului D.J. în postul de director al Direcţiei B "Statutul funcţionarilor: politică, gestiune și consiliere" din cadrul Direcţiei generale (DG) "Personal și Administraţie" a Comisiei Comunităţilor Europene din 30 august 2006.

Obligă Comisia Comunităţilor Europene la plata către doamna Tzirani a unei sume de 10 000 de euro cu titlu de daune-interese.

Respinge acțiunea cu privire la restul motivelor.

Comisia Comunităţilor Europene suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de doamna Tzirani.

____________

1 - JO C 170, 21.7.2007, p. 42.