Language of document :

15. detsembril 2009 esitatud hagi - AA versus komisjon

(kohtuasi F-101/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: AA (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid K. Van Maldegem ja C. Mereu)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Esimese võimalusena tühistada osaliselt otsus määrata hageja palgaastmeks AD6, järk 2 ning mõista kostjalt välja tekkinud mittevaraline ja varaline kahju. Teise võimalusena mõista kostjalt välja mittevaraline ja varaline kahju, mis tekkis hageja teenistusse võtmisega viivitamise tõttu.

Hageja nõuded

Esimese võimalusena tühistada 19. veebruari 2009. aasta otsus osas, milles määrati kindlaks hageja lõplik palgaaste, ning mõista kostjalt tekkinud mittevaralise ja varalise kahju eest välja 320 845 eurot koos 6,75% suuruse tasandusintressi ja viivisega.

teise võimalusena mõista kostjalt hageja teenistusse võtmisega viivitamise tõttu tekkinud mittevaralise ja varalise kahju eest välja hüvitis kuni 2 331 246 eurot ning 6,75% suurune tasandusintress ja viivis.

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________