Language of document :

Kanne 15.12.2009 - AA v. komissio

(Asia F-101/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: AA (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat K. Van Maldegem ja C. Mereu)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Ensisijaisesti sen päätöksen osittainen kumoaminen, jolla kantajan palkkaluokaksi määritettiin AD6, palkkataso 2, ja vastaajan velvoittaminen korvaamaan aiheutunut henkinen kärsimys ja aineellinen vahinko. Toissijaisesti vastaajan velvoittaminen korvaamaan henkinen kärsimys ja aineellinen vahinko, jotka ovat aiheutuneet kantajan palvelukseen ottamisessa tapahtuneesta viivästymisestä

Vaatimukset

Ensisijaisesti 19.2.2009 tehdyn päätöksen se osa on kumottava, joka koskee kantajan palkkaluokan määrittämistä lopullisesti, ja vastaaja on velvoitettava maksamaan aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä ja aineellisesta vahingosta 320 854 euron suuruinen korvaus ja 6,75 prosentin suuruinen hyvitysluonteinen korko ja viivästyskorko

Toissijaisesti vastaaja on velvoitettava maksamaan 2 331 246 euron suuruinen korvaus ja 6,75 prosentin suuruinen hyvitysluonteinen korko ja viivästyskorko henkisestä kärsimyksestä ja aineellisesta vahingosta, joka on aiheutunut kantajan palvelukseen ottamisessa tapahtuneesta viivästymisestä

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________