Language of document :

2009. december 22-én benyújtott kereset - Allen és társai kontra Bizottság

(F-103/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: John Allen (Oxford, Egyesült Királyság) és társai (képviselők: P. Lasok, I. Hutton, B. Lask barristers)

Alperes: az Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

Kártérítési kérelem, valamint azon határozat megsemmisítése iránti kérelem, amely megtagadta a felpereseket ért azon kár megtérítését, amely minden egyes felperest amiatt ért, hogy egyiküket sem vették a Bizottság ideiglenes alkalmazottai közé arra az időszakra, amikor a JET közös vállalkozásnál dolgoztak.

Kereseti kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Közszolgálati Törvényszék:

semmisítse meg a Bizottság 2009. szeptember 25-i határozatát;

állapítsa meg, hogy a felpereseknek joguk volt ahhoz, hogy velük "egyéb alkalmazottként" bánjanak és/vagy ilyen minőségben felvételt nyerjenek a JET alapító okiratának 8. cikkével összhangban;

állapítsa meg, hogy a Bizottság objektív igazolás nélkül a díjazásuk, nyugdíjjogosultságuk és ahhoz kapcsolódó kedvezmények, valamint későbbi alkalmazásuk biztosítását tekintve hátrányos megkülönböztetést alkalmazott a felperesekkel szemben, amikor azok a JET Project alkalmazásában álltak;

kötelezze a Bizottságot a díjazás, nyugdíjjogosultság, valamint az ahhoz kapcsolódó kedvezmények és kiváltságok tekintetben okozott azon veszteség ellentételezésre - ideértve a megfelelő kamatok megfizetését -, amely veszteség oka a közösségi jog fent hivatkozott megsértése;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére; és

a Bíróság alapokmánya és a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata értelmében tegyen meg minden további intézkedést és ítéljen meg minden olyan kiegészítő kártérítést, amelyet szükségesnek, igazságosnak vagy méltányosnak tart.

____________