Language of document :

EU-Personalerettens dom (Første Afdeling) af 22. maj 2007 - López Teruel mod KHIM

(Sag F-97/06) 1

(Tjenestemænd - invaliditet - afslag på ansøgning om nedsættelse af invaliditetsudvalg)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Adelaida López Teruel (Guadalajara, Spanien) (ved avocats G. Vandersanden, L. Levi og C. Ronzi)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved M.I. de Medrano Caballero, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Annullation af KHIM's afgørelse af 2. september 2005 om afslag på sagsøgerens ansøgning om nedsættelse af et invaliditetsudvalg med henblik på en bedømmelse af, om hun var ude af stand til at varetage de arbejdsopgaver, der var forbundet med hendes stilling, og om hun var berettiget til at få tilkendt invalidepension.

Konklusion

Afgørelsen af 2. september 2005, hvorved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) afslog Adelaida López Teruels ansøgning om nedsættelse af et invaliditetsudvalg, annulleres.

KHIM betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 237 af 30.9.2006, s. 24.