Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 17.4.2007 - C ja F v. komissio

(Asia F-44/06 ja F-94/06)1

(Henkilöstö - Henkilöstösääntöjen 78 artikla - Työkyvyttömyyseläke - Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpano - Kumoamis- ja vahingonkorvauskanne)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: C ja F (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat J. van Rossum, S. Orlandi ja J.-N. Louis)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamies: J. Currall)

Oikeudenkäynnin kohde

Asiassa F-44/06:

Yhtäältä sen 13.6.2005 tehdyn päätöksen kumoaminen, jossa kieltäydyttiin ryhtymästä kantajaan nähden mihinkään toimenpiteisiin sen tuomion täytäntöönpanemiseksi, jonka Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen antoi asiassa T-376/02, jossa kyseinen kantaja oli nostanut kanteen 14.1.2002 tehdystä päätöksestä, ja toisaalta sen 23.2.2006 tehdyn päätöksen kumoaminen, jossa kantaja siirrettiin eläkkeelle ja hänelle myönnettiin henkilöstösääntöjen 78 artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistettu työkyvyttömyyseläke taannehtivasti 1.2.2002 lukien

Asiassa F-94/06:

Yhtäältä sen 23.2.2006 tehdyn päätöksen kumoaminen, jossa kantaja siirrettiin eläkkeelle ja hänelle myönnettiin henkilöstösääntöjen 78 artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistettu työkyvyttömyyseläke taannehtivasti 1.2.2002 lukien, ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan suorittamaan kantajalle 2000 euroa korvauksena henkisestä kärsimyksestä.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan yhteisöjen komissio vastaa omista kuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan kaksi kolmasosaa asian F-44/06, C v. komissio, kantajan oikeudenkäyntikuluista sekä kaksi kolmasosaa asian F-94/06, F v. komissio, kantajan oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - Asiassa F-44/06: EUVL C 154, 1.7.2006, s. 25 ja asiassa F-94/06: EUVL C 237, 30.9.2006 s. 22.