Language of document :

2007 m. balandžio 17 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas C ir F prieš Europos Bendrijų Komisiją

(Byla F-44/06 ir F-94/06)1

(Pareigūnai - Pareigūnų tarnybos nuostatų 78 straipsnis - Invalidumo pensija - Pirmosios instancijos teismo sprendimo vykdymas - Ieškinys dėl panaikinimo ir žalos atlyginimo)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: C ir F (Briuselis, Belgija), atstovaujami advokatų J. van Rossum, S. Orlandi ir J.-N. Louis

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama J. Currall

Bylos dalykas

Byloje F-44/06:

Pirma, 2005 m. birželio 13 d. Paskyrimų tarnybos sprendimo, kuriuo atsisakoma imtis bet kokios Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo sprendimo byloje T-376/02, kuri pradėta tam pačiam ieškovui pateikus ieškinį dėl 2002 m. sausio 14 d. sprendimo, įgyvendinimo priemonės, panaikinimas ir, antra, 2006 m. vasario 23 d. sprendimo dėl ieškovo išėjimo į pensiją ir invalidumo pašalpos pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 78 straipsnio antrąją pastraipą suteikimo atgaline data nuo 2002 m. vasario 1 d., panaikinimas.

Byloje F-94/06:

Pirma, 2006 m. vasario 23 d. sprendimo dėl ieškovo išėjimo į pensiją ir invalidumo pašalpos pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 78 straipsnio antrąją pastraipą suteikimo atgaline data nuo 2002 m. vasario 1 d., panaikinimas ir, antra, žalos atlyginimas.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.    Priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos ieškovui sumokėti 2 000 EUR moralinės žalos atlyginimą.

2.    Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.    Europos Bendrijų Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir du trečdalius ieškovų byloje F-44/06 C prieš Komisiją ir F-94/06 F prieš Komisiją patirtų bylinėjimosi išlaidų.

____________

1 - F-44/06, OL C 154, 2006 7 1, p. 25 ir F-94/06, OL C 237, 2006 9 30, p. 22.