Language of document :

Žaloba podaná dne 11. srpna 2006 - Taruffi v. Komise

(Věc F-95/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Adrien Taruffi (Schouweiler, Lucembursko) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

prohlásit, že čl. 4 odst. 1 obecných prováděcích ustanovení k článku 45 služebního řádu přijatý rozhodnutím Komise ze dne 23. prosince 2004 je protiprávní;

zrušit rozhodnutí Komise určující body za zásluhy a prioritní body za povyšovací období 2004 a 2005, jakož i rozhodnutí nezapsat jeho jméno na seznam zásluh po povyšovacích komisích a na seznam úředníků povýšených do třídy B*10 za povyšovací období 2004,

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby žalobce uplatňuje neexistenci účinného přezkumu jeho zásluh v rámci hodnocení učiněného výborem pro povýšení po kladné odpovědi správy na jeho první stížnost.

Co se týče období 2004, žalobce se zejména dovolává zjevně nesprávného posouzení, jelikož jeho zásluhy za období 2004 byly srovnány se zásluhami úředníků spadajících pod rozpočet "výzkum", zatímco on za toto období spadal pod rozpočet "fungování".

Pokud jde o období 2005, žalobce pokládá za protiprávní výklad čl. 4 odst. 1 obecných prováděcích ustanovení přijatý Komisí, podle něhož ačkoliv žalobce byl přidělen ke dvěma různým ředitelství a ačkoliv byla vyhotovena zpráva za první část roku 2004 obsahující přidělení bodů za zásluhy pouze generální ředitelství pověřené vyhotovením jeho konečné zprávy mělo pravomoc přidělit mu prioritní body.

Obecně má žalobce za to, že napadená rozhodnutí byla přijata za porušení článku 45 služebního řádu, protože jako určující kritérium byla vzata v úvahu léta služby, a nikoliv zásluhy.

____________