Language of document : ECLI:EU:F:2007:146

TARNAUTOJŲ TEISMO PIRMOSIOS KOLEGIJOS PIRMININKO NUTARTIS

2007 m. liepos 19 d.

Byla F‑98/06

Risto Lohiniva

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Taikus ginčo išsprendimas Tarnautojų teismo iniciatyva – Išbraukimas“

Dalykas: Ieškinys, pareikštas pagal EB 236 straipsnį ir AE 152 straipsnį, kuriuo R. Lohiniva prašo panaikinti 2006 m. gegužės 30 d. Komisijos paskyrimų tarnybos sprendimą, kuriuo atmetamas jo skundas dėl Komisijos sprendimo atsisakyti pripažinti jo teisę nuo paskyrimo atgal į Briuselį po tam tikro tarnybos laikotarpio Suomijoje į tai, kad ir toliau 35 % jo atlyginimo būtų pervedama į šią šalį pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 17 straipsnį.

Sprendimas: Išbraukti bylą Lohiniva prieš Komisiją, F‑98/06, iš Tarnautojų teismo registro. Kad būtų galutinai užbaigta byla, įskaitant ieškovo patirtų bylinėjimosi išlaidų klausimą, Komisija turi sumokėti ieškovui 5 000 eurų sumą. Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Ieškinys – Taikus ginčo išsprendimas Tarnautojų teisme – Išbraukimas iš registro

(Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 5 dalies antra pastraipa ir 98 straipsnio pirma pastraipa; Tarybos sprendimo 2004/7523 straipsnio 4 dalis)